✿ກ່ຽວກັບMzVeomany


ຊື່ ນາງ ແວວມະນີ ຫອມລັດສະໝີ
ລະຫັດນັກສຶກສາ FNEM 0457/09
ຄະນະເສຖະສາດ ແລະບໍລິຫານທູລະກິດ
ພາກວຶຊາການຄ້າ ຫ້ອງ DC 4/2(ບ່າຍ)

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: