10ປະການອາດທຳລາຍສະໝອງ

ບາງຄັ້ງເລື່ອງນ້ອຍໆ ທີ່ເຮົາບໍ່ຄາດຄິດກໍ່ອາດຈະນຳມາເຊີ່ງສີ່ງທີ່ບໍ່ດີຕໍ່ສຸຂະພາບເຊັ່ນ:
1. ບໍ່ກີນເຂົ້າເຊົ້າ: ຫຼາຍຄົນຄີດວ່າການທີ່ບໍ່ກີນເຂົ້າເຊົ້ານັ້ນຈະເຮັດໃຫ້ລະດັບນ້ຳຕານໃນເລືອດຕ່ຳ ແຕ່ນີ້ເປັນສາເຫດໃຫ້ສານອາຫານໄປລ້ຽງສະໝອງບໍ່ພຽງພໍ ສາມາດເຮັດໃຫ້ສະໝອງເສື່ອມໄດ້.
2. ກີນອາຫານຫຼາຍເກີນໄປ: ຈະເຮັດໃຫ້ຫຼອດເລືອດແດງໃນສະໝອງແຂງໂຕເປັນສາເຫດໃຫ້ເກີດພະຍາດຄວາມຈຳເສື່ອມ.
3. ການສູບຢາ: ເປັນສາເຫດຂອງພະຍາດສະໝອງຟໍ່ ແລະ ພະຍາດຄວາມຈຳເສື່ອມ.
4. ກີນຂອງຫວານຫຼາຍເກີນໄປ: ຈະໄປສະກັດກັ້ນການດູດຊືມໂປຣຕີນແລະສານອາຫານທີ່ເປັນປະໂຫຍດ ເປັນສາເຫດຂອງການຂາດສານອາຫານ ແລະ ສະກັດກັ້ນການພັດທະນາສະໝອງ.
5. ມົນລະພິດ: ສະໝອງເປັນພາກສ່ວນເຮັດວຽກໜັດທີ່ສຸດໃນຮ່າງກາຍ ການສູດດົມອາກາດທີ່ເປັນມົດລະພິດເຂົ້າໄປ ຈະເຮັດໃຫ້ອົກຊີໃນສະໝອງມີໜ້ອຍ ສົ່ງຜົນໃຫ້ປະສິດຕີພາບໃນການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຫຼຸດລົງ
6. ການອຶດນອນ: ເປັນເວລາດົນ ຈະເຮັດໃຫ້ຈຸລັງສະໝອງຕາຍໄດ້ ສ່ວນການນອນຫຼັບເຮັດໃຫ້ສະໝອງໄດ້ພັກຜ່ອນ.
7. ການນອນເອົາຜ້າຫົ່ມປົກຫົວ: ຈະເປັນການເພີ້ມຄາບອນໄດຣອ໋ອກໄຊໃຫ້ຫຼາຍຂື້ນແລະຫຼຸດອົກຊີ ໃຫ້ໜ້ອຍລົງ ສົ່ງຜົນໃຫ້ການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງບໍ່ມີປະສິດຕິຜົນ.
8. ໃຊ້ສະໝອງເວລາທີ່ບໍ່ສະບາຍ: ການເຮັດວຽກ ຫຼື ຮຽນໃນເວລາທີ່ບໍ່ສະບາຍ ຈະເຮັດໃຫ້ປະສີດຕິພາບການເຮັດວຽກຂອງສະໝອງຫຼຸດລົງ ຄືກັນກັບການທຳລາຍສະໝອງໄປໃນໂຕ.
9. ຂາດການໃຊ້ຄວາມຄິດ: ການຄິດເປັນສີ່ງທີ່ດີທີ່ສຸດໃນການຝືກສະໝອງ ສ່ວນການຂາດການໃຊ້ຄວາມຄີດ ອາດເຮັດໃຫ້ສະໝອງຟໍ່ໄດ້.
10. ເປັນຄົນບໍ່ມັກເວົ້າ: ທັກສະໃນການເວົ້າຈະເປັນໂຕສະແດງເຖີງປະສິດຕິພາບຂອງສະໝອງ.
ນີ້ກໍ່ແມ່ນສາລະດີໆ ທີ່ຄັດມາຈາກວາລະສານ Target, page 66 Target Dec 2007
ບາງທີທຸກຄົນອາດຈະໄດ້ອ່ານແລ້ວ ແຕ່ຢາກຂຽນມາໃຫ້ຜູ້ທີ່ບໍ່ໄດ້ອ່ານມາອ່ານນຳກັນ
ໝັ່ນອ່ານແລ້ວຈະເພີ່ມຄວາມຮູ້!!!!!

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Create a free website or blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: