ໄພຈາກຕູ້ ATM


ໃຜຈະໄປຄຶດວ່າເທັກໂນໂລຢີທີ່ຫຼາຍໆຄົນ ຈຳເປັນຕ້ອງໃຊ້ເຊັ່ນຕູ້ ATM ຈະມີຄວາມເປິເປື້ອນເທົ່າກັບຫ້ອງນ້ຳ ເຊຶ່ງສາມາດເຮັດໃຫ້ຜູ້ທີ່ສຳຜັດເກີດອາການວິນຫົວປວດຮາກ ແລະເຈັບທ້ອງໄດ້. ເລື່ອງດັ່ງກ່າວໄດ້ຮັບການເປີດເຜີຍຈາກນັກວຶທະຍາສາດເມືອງຜູ້ດີ ທີ່ໄດ້ທຳການສຳຫຼວດແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອ ທີ່ຕົນເຮົາຕ້ອງສຳຜັດ ຫຼືໃຊ້ງານ ໂດຍຜົນສຳຫຼວດສ່ວນຂອງປະຊາຊົນສ່ວນໃຫຍ່ ຈ່າງຄິດວ່າແມ່ນ “ຫ້ອງນ້ຳ” ທີ່ເປັນແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍທີ່ສຸດ ຕາມດ້ວຍ ຕູ້ໂທລະສັບ, ສະຖານນີລົດໄຟໃຕ້ດຶນ-ລົດໂດຍສານ ແລະຕູ້ ATM ຢູ່ອັນດັບ 10 ແລະຜົນການກວດສອບຕາມສະຖານທີ່ຕ່າງໆ ໄດ້ເຜີຍໃຫ້ເຫັນວ່າ “ຫ້ອງນ້ຳ” ເປັນແຫຼ່ງສະສົມເຊື້ອພະຍາດຫຼາຍທີ່ສູດເປັນອັນດັບ1 ສ່ວນຕູ້ ATM ຕາມມາຕິດຈົນເກືອບເທົ່າກັບຄວາມເປື້ອນຂອງຫ້ອງນ້ຳເລີຍກໍ່ວ່າໄດ້

Advertisements
Leave a comment

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

%d bloggers like this: